Zostań współautorem

Dużą część czasopisma Elektronika dla Wszystkich (EdW) tworzą jej Czytelnicy.

Także i Ty możesz zostać współautorem czasopisma.

Nawet jeśli wydaje Ci się to zbyt trudne, niemożliwe i nieosiągalne, przeczytaj poniższe informacje. Oto różne możliwości, zaczynając od najprostszych:

–  Napisz list do rubryki Poczta w jakikolwiek istotnej dla Ciebie sprawie

– Weź udział w Szkole Konstruktów EdW – to wcale nie jest trudne, najmłodszy uczestnik miał 11 lat, najstarsi mają ponad 70; wiele prac nadesłanych do Szkoły trafia potem do publikacji w czasopiśmie

–  Napisz materiał na stronę 15 do rubryki Felieton, na dowolny temat, który leży Ci na sercu; najlepiej gdyby objętość materiału wynosiła około 750 słów

– Zaprojektuj prostą lub bardziej złożoną krzyżówkę o tematyce elektronicznej, którą rozwiążą inni Czytelnicy (albo przedstaw inne pokrewne zadanie lub konkurs dla Czytelników)

– Zaprezentuj swoje wskazówki i podziel się doświadczeniem w rubryce Warsztatowe patenty/Koleżeńskie porady

– Opublikuj w EdW projekt urządzenia elektronicznego: w Forum Czytelników, dziale E-2000, a nawet jako projekt okładkowy. Projektem okładkowym może zostać dowolny układ, niekoniecznie bardzo skomplikowany, ale interesujący dla szerszego grona Czytelników. Szczególną szansę mają rozmaite urządzenia wyróżniające się innowacyjnością lub sposobem realizacji oraz niepowtarzalne projekty o niebanalnej tematyce, nawet jeśli forma prezentacji odbiegałaby od standardowej (np. gdyby dostarczenie modelu do Redakcji było absolutnie niemożliwe). W razie wątpliwości – pisz i pytaj śmiało, czy Twój projekt ma szanse na publikację.

– Jeśli masz wiedzę oraz umiejętność interesującego przedstawienia rozmaitych tematów związanych z elektroniką, opublikuj u nas artykuł o charakterze edukacyjnymMógłby to być artykuł w dziale MEU (Magazyn Elektroniki Użytkowej) prezentujący jakąś gałąź elektroniki użytkowej, trend czy nową technologię. Może to też być artykuł prezentujący rodzinę podzespołów albo przystępnie przedstawiający matematyczną stronę elektroniki. Tematów jest mnóstwo, a warunek jest jeden – zgodnie z tytułem czasopisma materiał musi być interesujący dla szerokiego grona Czytelników i zaprezentowany w sposób jasny i przystępny. 

– Możesz też wnieść swój wkład do Elportalu.

Jeżeli masz jakąkolwiek, nawet drobną propozycję, a przy tym jakiekolwiek wątpliwości czy pytania, bez obaw napisz do nas.

Jeżeli chcesz opublikować w EdW projekt wykonanego przez siebie urządzenia, to obowiązkowo skorzystaj ze specjalnie przygotowanego szablonu, który znakomicie ułatwi pracę zarówno Tobie, jako Autorowi, jak i nam, którzy ten materiał będziemy potem przygotować do publikacji. Ściągnij plik z poniższego linku, uzupełnij według podanych tam wskazówek, dołącz wszystkie niezbędne załączniki  i wyślij mailem do redakcji.

Wskazówki dla Autorów oraz gotowy szablon-ściągawka w postaci PDF (106kB).

Wskazówki dla Autorów oraz gotowy szablon-ściągawka w postaci DOC (41kB).

Wskazówki dla Autorów oraz gotowy szablon-ściągawka w postaci ODT (21kB).

Wskazówki dla Autorów oraz gotowy szablon-ściągawka w postaci RTF (57kB).

Ogólnie biorąc, oczekujemy iż Autor przyśle do redakcji (EdW-AVT    ul. Leszczynowa 11    03-197 Warszawa   z dopiskiem Projekt) działający model, który przed publikacją zostanie sprawdzony w Pracowni AVT. Wtedy fotografie modelu wykonujemy sami. W licznych przypadkach gotowi jesteśmy opublikować projekt, do którego model nie pojawił się w redakcji – wtedy Autor musi wykonać dobrej jakości fotografie modelu – wskazówki dalej. Dlatego przed wysłaniem modelu warto skonsultować z Redakcją, czy przysłanie modelu jest konieczne.

Istnieje możliwość wykonania bezpłatnych płytek próbnych do projektów planowan56tyych do publikacji w EdW (na koszt redakcji i firmy AVT). Po uzyskaniu zgody Redakcji i uzgodnieniu szczegółów przyślesz pliki projektowe (EAGLE, KiCad, Altium, Protel Autotrax lub standardowe pliki Gerbera+wiertarskie), a po około 4 tygodniach otrzymasz bezpłatnie jeden, a zwykle dwa egzemplarze swojej płytki próbnej.

Jeśli model został wykonany z podzespołów Autora, pozostaje jego własnością i zostanie mu odesłany po publikacji projektu, także wtedy, gdy został wykonany na płytce próbnej zrobionej w AVT. W przypadku szczególnie interesujących projektów, AVT może też ponieść koszty kluczowych elementów (gdy Autora nie stać na zakup drogich podzespołów) albo też pomóc w ich zakupie – szczegóły do uzgodnienia. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest, że AVT poniesie koszty zarówno wykonania płytki drukowanej, jak i zakupu wszystkich elementów (Autor tylko zmontuje układ) – wtedy model pozostaje własnością AVT.  Ze szczególnych przywilejów w tym zakresie korzystają Stali Współpracownicy EdW (stała „linia zaopatrzenia” w płytki próbne i podzespoły).

Uwaga! W naszym czasopiśmie prezentowane są tylko oryginalne projekty zrealizowane i sprawdzone. NIE JESTEŚMY ZAINTERESOWANI publikacją układów, które nie zostały zrealizowane w praktyce. Ewentualne pomysły teoretyczne i schematy można natomiast nadsyłać śmiało do Szkoły Konstruktorów.

Ze względów formalno-prawnych, m.in. aby skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu, każdy Autor podpisuje z AVT stosowną umowę  jeszcze przed publikacją. Wraz ze wstępnie złożonym projektem otrzymuje szczegółowe informacje oraz dokumenty do wypełnienia i podpisania (umowę + formularz skarbowy). Zazwyczaj jest to umowa standardowa, składająca się z dwóch części. W przypadku prostych projektów i jednorazowej publikacji podpisywana jest umowa jednorazowa. Generalnie Autor przekazuje prawa autorskie na rzecz firmy AVT, jednak w szczególnych przypadkach, po indywidualnym uzgodnieniu, możliwe jest podpisanie innej wersji umowy. 

Honoraria Typowa stawka honorarium autorskiego w EdW za opublikowane projekty to 200zł brutto (180zł netto) za stronę wydrukowaną w czasopiśmie. W przypadku szczególnie interesujących lub trudnych projektów stawka jest zwiększana, nawet do 250…300zł za stronę brutto – wtedy  istnieje możliwość negocjacji wysokości stawki przed publikacją. Natomiast za projekty proste oraz materiały w Forum Czytelników i w rubrykach Warsztatowe patenty, Koleżeńskie porady, stawka jest ustalana przez redakcję w wysokości 100…200zł brutto (90…180zł netto) za stronę w EdW, zależnie od stopnia skomplikowania projektu, nakładu pracy i atrakcyjności materiału. Wypłata honorarium następuje z opóźnieniem, po ukazaniu się i po sprzedaniu danego numeru czasopisma. Warunkiem wypłaty jest podanie pełnych danych osobowych, wymaganych do odprowadzenia zaliczki podatku do Urzędu Skarbowego. Dlatego Autor musi też wypełnić formularz skarbowy.

Autorzy już opublikowanych artykułów mogą konsultować się w sprawie terminu i formy wypłaty z panią Renatą Górską (AVT).

Wskazówki dodatkowe

Tekst może być dostarczony w formacie .DOC, .RTF lub .ODT – powinna to być uzupełniona wersja wspomnianego wcześniej szablonu. Rysunki powinny być wektorowe, w formatach PDF, EPS, PS (PostScript), AI (Adobe Illustrator), CDR (Corel Draw), SVG (Inkscape). Dopuszczalne są też rysunki odręczne (na kartce) albo ich skany lub fotografie. Zrzuty ekranowe należy zapisywać w formatach PNG, GIF lub TIF+LZW (ale NIE w stratnym formacie JPG). Fotografie w formatach TIF, JPG (ale NIE w postaci GIF) powinny pochodzić wprost z aparatu, bez żadnej obróbki. 

Fotografie modeli dla zmniejszenia szumów powinny być wykonane przy ustawieniu w aparacie minimalnej czułości (ISO 50 lub ISO 100). Aby czas naświetlania nie był długi, należy fotografować w dzień, na wolnym powietrzu, w rozproszonym świetle – w lekkim cieniu, by nie było ostrych cieni. Fotografowanie w domu przy świetle sztucznym wymagałoby długich czasów naświetlania, co przy małej czułości grozi poruszeniem, a ponadto światło sztuczne dużo gorzej oddaje kolory.  Zoom w aparacie należy ustawić na Tele (długa ogniskowa – wąski kąt widzenia aparatu), ponieważ fotografie wykonane przy krótkiej ogniskowej i szerokim kącie widzenia (Wide) są nienaturalnie zdeformowane. Fotografowany model należy umieścić na gładkim tle, np. na arkuszu brystolu czy na kilku kartkach papieru z drukarki. Obszerne wskazówki dotyczące fotografowania i obróbki zdjęć są zawarte w pięcioczęściowym artykule.

Rysunki najlepiej przygotować w postaci wektorowej, a nie bitmapy (obrazu rastrowego). Tu znajdziesz dwuczęściowy artykuł ze szczegółowymi wskazówkami. Wydruki schematów z  programów projektowych (EAGLE, KiCad, Altium/Protel) chętnie wykonamy w redakcji sami, zachowując kolory charakterystyczne dla EdW. Natomiast inne rysunki  Autor powinien przygotować osobiście. W EdW 7/2012 przedstawiony był krótki kurs rysowania w całkowicie darmowym Inkscape. Przy właściwym ustawieniu siatki i przyciągania oraz przy korzystaniu z gotowych, przygotowanych w redakcji symboli i „półproduktów”, staje się wręcz przyjemnością. Ściągnij artykuł i biblioteki. Jeśli masz program CorelDraw, wykorzystaj przygotowane biblioteki (szczegóły w EdW 5/2008). Jeśli masz dostęp do kosztownego Adobe Illustratora – możesz zaimportować pliki SVG lub CDR, ale na życzenie możemy ci wysłać te biblioteki w formacie .ai.

Schematy i płytki. Przygotowując projekt należy narysować schemat i zaprojektować płytkę drukowaną. Stanowczo odradzamy korzystanie z programu ExpressPCB – to ślepa uliczka. Najpopularniejsze obecnie pakiety projektowe to EAGLE oraz całkowicie darmowy KiCad. Akceptowalne są też pliki z potężnego pakietu Altium, Protela, a nawet starego Autotraxa. W przypadku korzystania z innych programów niezbędne jest wygenerowanie plików projektowych płytki drukowanej w standardowym formacie Gerber + Drill, a do tego wydruków PDF wszystkich wykorzystanych warstw płytki.

Możesz pobrać zwięzły kurs projektowania w EAGLE. Możesz też pobrać wskazówki, jak rozpocząć projektowanie w darmowym pakiecie KiCad.