Szkoła Konstruktorów

Od początku istnienia, czyli na łamach Elektroniki dla Wszystkich działa Szkoła Konstruktorów, prowadzona przez Redaktora Naczelnego, Piotra Góreckiego.

Do Szkoły Konstruktorów EdW nie trzeba się zapisywać.

Każdy Czytelnik, bez względu na wiek, może wziąć udział w jednym lub w wielu zadaniach Szkoły.

Obecnie Szkoła Konstruktorów ma trzy niezależne „klasy” i trzy oddzielne zadania w każdym numerze:

1. Zadanie główne. W każdym wydaniu czasopisma przedstawiane jest kolejne zadanie główne – praktyczny problem do rozwiązania oraz omówienie nadesłanych przez Czytelników czasopisma rozwiązań zadania sprzed pięciu miesięcy. Można nadsyłać rozwiązania teoretyczne, nawet bardzo krótkie, zawierające tylko kilka zdań przedstawiających ideę/pomysł. Mile widziane są obszerniejsze rozwiązania, zawierające schemat układu i jego opis.  Model i schematy montażowe nie są wymagane, ale przysłanie działającego modelu lub jego fotografii znacząco zwiększa szansę na nagrodę, a projekt ma dużą szansę na publikację.  Uczestnicy zadania głównego, zależnie od atrakcyjności pomysłu oraz wkładu pracy, otrzymują stosowną liczbę punktów. Za każde zadanie nagradzani są też drobnymi upominkami i większymi nagrodami w postaci kitów AVT. Uczniowie i studenci dodatkowo wspierani są kuponami  (talonami) na zakup części i urządzeń w sklepie AVT. Na zakończenie roku szkolnego okresowe nagrody otrzymują też najaktywniejsi uczestnicy Szkoły.

2. Co tu nie gra? W drugiej „klasie” Szkoły przedstawiany jest schemat układu elektronicznego, zawierający błędy lub usterki a także omawiane są  dostrzeżone i zgłoszone przez uczestników usterki wcześniej przedstawionego schematu. Zadaniem uczestników jest wykryć co najmniej jedną usterkę/błąd. Za udział w tym zadaniu przyznawane są upominki, a osoby często biorące udział dodatkowo nagradzane są bezpłatną prenumeratą czasopisma.

3. Policz. Zadanie z serii Policz polega na przeprowadzeniu obliczeń, związanych z jakimś układem elektronicznym. Czesto zadanie to jest związane z wykorzystaniem karty katalogowej jakiegoś elementu. Wystarczającym rozwiązaniem zadania jest przeprowadzenie prostych obliczeń, a bardziej zaawansowani uczestnicy mogą zwrócić uwagę na dodatkowe szczegóły. Za udział w tym zadaniu przyznawane są upominki, a osoby często biorące udział dodatkowo nagradzane są bezpłatną prenumeratą czasopisma.

Każdy Czytelnik Czasopisma może wziąć udział w jednym, dwóch lub we wszystkich trzech  zadaniach Szkoły z danego numeru. Nawet jednorazowy udział w zadaniu Szkoły jest cenny, niemniej dużo większy pożytek odnoszą ci, którzy częściej przysyłają rozwiązania. Rozwiązania należy nadsyłać w terminie 60-dni od ukazania się numeru EdW z danym zadaniem (w przypadku prenumeratorów – od otrzymania pisma pocztą), niemniej nawet spóźnione rozwiązania praktyczne zadania głównego też zostaną sklasyfikowane i nagrodzone.

Obecnie rozwiązania najczęściej nadsyłane są e-mailem na adres: szkola@elportal.pl. W tytule e-maila należy podać zarówno nazwę zadania (konkursu), jak też swoje nazwisko, np. Szkoła215Kowalski, NieGra215Nowak czy Policz215Dabrowski. W treści rozwiązania należy podać  imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mailowy Autora, a ponieważ rozwiązania nadsyłają Czytelnicy o różnym stopniu zaawansowania, mile widziane jest podanie roku urodzenia oraz nazwy szkoły/uczelni.  Z uwagi na potrzebę segregacji materiałów, poszczególne zadania Szkoły powinny być nadsyłane w oddzielnych e-mailach. Podobnie w oddzielnych mailach należy nadsyłać listy do redakcji, rozwiązania innych konkursów czy spostrzeżenia do erraty. A jeśli są przesyłane zwykłą pocztą we wspólnej kopercie,  powinny być umieszczone na oddzielnych kartkach, opatrzonych nazwiskiem i pełnym adresem.

Poniżej umieszczone są tematy zadań głównych Szkoły Konstruktorów: