Napisz do nas

Główny adres e-mailowy redakcji Elektroniki dla Wszystkich to edw@elportal.pl

Paczki z modelami i zwykłe listy należy adresować:

EdW-AVT

ul. Leszczynowa 11

03-197 Warszawa  

E-maile z rozwiązaniami zadań Szkoły konstruktorów (Zadanie główne, NieGra oraz Policz) oraz konkursu JakDziała? nalezy nadsyłać na adres: szkola@elportal.pl

Rozwiązania pozostałych konkursów (Brak, krzyżówka) można nadsyłać na adres: konkursy@elportal.pl

Przysyłając rozwiązanie jakiegokolwiek konkursu, zawsze podawajcie w treści swój adres poczty klasycznej, niezbędny do wysłania upominku/nagrody.