Errata

Zgodnie z powszechnie znanym powiedzeniem nie myli się tylko ten, który nic nie robi! 
Dlatego poniżej publikujemy listę merytorycznych usterek, znalezionych przez Czytelników w poszczególnych numerach EdW.

EdW 12/2013 
Str. 61 (Bezpieczeństwo…), kol. 1, wiersz 17 – jest: tyle, powinno być: tylne.
Str. 16 (Jak…), rysunek E – brak oznaczenia punktu X w miejscu połączeń rezystorow R2, R3 i wyjścia wzmacniacza.
Str. 14 (Krzyżówka) – błędnie oznaczone pytanie. Zamiast L2 powinno być L3.
Str. 43 (Szkoła), rysunek D – wektor (strzałka) napięcia między emiterem ranzystora a dodatnią szyną zasilania +12V powinien nosić opis 10V, a nie 5V.

EdW 10/2013 
Str. 16 (Jak…), rys. G – C8 przy wzmacniaczu A2 jest G2=1–RB/RA, powinno być: G2= –RB/RA.
Str. 18 (Licznik…), rys. 1 – przy detektorze STS–5 brakuje oznaczenia GM–1.
Str. 33 (Elektronika), kol. 3, wiersz 5 – powinno być: LTC3625.
Str. 34 (PLL), rys. 9 i 10 – za dzielnikiem przez M częstotliwość wynosi fI/M, a nie fI/N.
Str. 47 (Szkoła) – obcięta prawa część rysunku F z napięciem baterii 9V.
Str. 49 (PKE), kol. 3, wiersz 12 od dolu – jest I=C*Δ/Δ, powinno być I=C*ΔU/Δt

EdW 9/2013 
Str. 16 (Jak to działa), rys. A – zabrakło rezystora R6. Właściwy schemat poniżej.

Str. 19 (Triodowy…), rys. 4 – D3 powinna mieć symbol (diody Schottky’ego ).
Str. 26 (Info), kol. 3, wiersz 4 od dołu – zamienione są symbole tlenu (O) i wodoru (H).
Str. 31 (Szkolne…), kol. 1, wiersz 12 – jest: baterię, powinno być: barierę.
Str. 43 (Szkoła), kol. 2, wiersz 11 od dołu – jest: przez R1, R4, powinno być: przez R2, R4.
Str. 54 (PKE), kol. 2, wiersz 7-8 – jest: napięcie wyjściowego od wyjściowego, powinno być: napięcia wyjściowego od wejściowego.
Str. 62 (Elektryzator), kol. 3, wiersz 8 – jest: TR4, powinno być: napięcia TR3.
Str. 63 (Elektryzator), kol. 1, wiersz 5 – jest: TR4, powinno być: napięcia TR3.

EdW 8/2013 
Str. 42 (Szkoła), kol. 1, wiersz 8 od dołu – powinno być: rozwiązanego dalej zadania 205 …
Str. 46 (PKE), rys. 1a – dwa rezystory mają to samo oznaczenie R1. Rezystor o wartości 10M powinien mieć oznaczenie R2.
Str. 50 (PKE), kol. 3, wiersz 1 – powinno być: Wykład 7 poświęciliśmy…
Str. 52 (Termometr do ciągnika), rys. 1 – brak oznaczenia diody LED D2 (w szereg z R12).
Str. 55 (Wskaźnik wysterowania), kol. 3, wiersz 4 od dołu – powinno być: Zaleca się stosować wartości R1, R2 rzędu 100 kiloomów
Str. 56 (Kostka do gry), kol. 3, wiersz 1 – tekst został zasłonięty przez fotografię. Fragment ten powinien brzmieć:
Procesor umieściłem z brzegu płytki, przez co wykorzystałem głównie nóżki o numerach od 2 do 10, także te, które mogą służyć do podłączenia kwarcu. Zastosowałem jasne czerwone diody LED w bezbarwnej obudowie.

EdW 7/2013 
Str. 18 (Miniwieża), rys. 3 – C8 powinien być odwrotnie podłączony, tzn. + do masy.
Str. 18 (Miniwieża), rys. 4 – jest: R6 2k2, powinno być: R6 22k.
Str. 23 (Rejestrator GPS), kol. 2, wiersz 3 od dołu – jest wyjście, powinno być: wejście.
Str. 42 (Szkoła), rys. H, drugi – wartość rezystora R2 może wynosić 72 lub 68 kiloomów.
Str. 47 (PKE), kol. 1, wiersz 2 – jest: kondensatory, powinno być: tranzystory.
Str. 48 (PKE), rys. 2a – kondensator C powinien mieć odwrotną biegunowość, rys 20b – zamienione znaki + i – przy rezystorze RL.

EdW 6/2013 
Str. 33 (Szkoła), kol. 2, wiersz 9 od dołu – jest sygłowej, powinno być: sygnałowej.
Str. 36 (Szkoła), rys. C – zgodnie z opisem, emiter T1 powinien być dołączony do katody diody D1, a nie do plusa zasilania.
Str. 40 (Szkoła), kol. 2, w. 8 od dołu – jest: EdW 1/2012, powinno być: EdW 1/2013.
Str. 41 (Szkoła), kol. 1, w. 16 od dołu – jest: przy obciążeniu 8W, powinno być: przy obciążeniu 8omów.
Str. 42 (Szkoła), kol. 3, w. 1 – po wyrazie „głośników” brakuje wyrazu „wysokotonowych’’.
Str. 42 (Szkoła), rys. F – brak opisu osi. Oś X to „Rezystancja (obciążenie)”, a oś Y to „Napięcie”.
Str. 43 (PKE), kol. 3, w. 5 od dołu – jest: rezystory R5, R5, powinno być: rezystory R6, R5.
Str. 48 (Czuwak kąpielowy), rys. 1 – odwrotnie włączone są diody LED1 i LED2..

EdW 5/2013 
Str. 14 (Krzyżówka) – brakowało jednego hasła: K6 pionowo. Nie uniemożliwiło to jednak rozwiązania krzyżówki.
Str. 24 (Kuchnia), rys. 56a – jest Rx=510 omów, powinno być: Rw=510omów.
Str. 44 (PKE), rys. A – zabrakło oznaczenia punktu A – to punkt połączenia kolektorów T3 i T4..

EdW 4/2013 
Str. 16 (Jak) – omyłkowo pozostał opis zadania ze stycznia, mówiący o wzmacniaczu operacyjnym i zadaniu Jak1, zamiast o przekaźniku i Jak4. Zamieszczony rysunek A jest prawidłowy.
Str. 25 (Ładowarka Li-Ion), ostatnie zdanie – jest: parametry transmisji na: 96000bps, powinno być: 9600bps.
Str. 26 (Multiodbiornik ELF-VLF), szpalta3, wers 17 – jest: napięcie wyjściowe i wyjściowe, powinno być: wejściowe i wyjściowe.
Str. 50 (PKE), rys. 4b – zły kierunek zmian (strzałki) w punkcie D. Kierunek, zaznaczony kolorem fioletowym, powinien być taki sam jak w punkcie B..
Str. 53 (PKE), rys. 19 – są dwa kondensatory C1, drugi powinien być oznaczony jako C2.

EdW 3/2013 
Str. 14 (Krzyzówka) – 2 błędy: hasło „olej napędowy…” powinno mieć numer 20, a kobalt ma symbol Co (hasło 25).
Str. 16 (Jak), rys. J, drugi schemat – napięcie na kondensatorze powinno wynosić 6V, a nie 0,6V
Str. 21, kol. 1, w. 29 – jest 20kHz, powinno być 20Hz.
Str. 42 (Szkoła), rys. B – w jego zielonej części odwrotnie oznaczono MOSFET-y N i P.
Str. 48 (PKE), rys. 3b – do schematu wkradł się błąd: dioda LED2 jest włączona odwrotnie – nieprawidłowo.
Str. 62 (LED), kol. 1 w. 15 od dołu – powinno być: 22lm / (3,25V*0,35A) dają skuteczność tylko 19,3lm/W.

EdW 2/2013 (Szkoła konstruktorów):
Str. 42 (PKE), kol. 2 wiersze 8 i 18 od góry. Powinno być: 470Ohm (paski żółty, fioletowy, brązowy, złoty). 1Mohm (paski brązowy, czarny, zielony, złoty).
Str. 43 –  na rysunku 20, na pierwszym obrazku, powinna być zaznaczona odwrotna biegunowość (zamiast plusa minus i zamiast minusa plus).
Str. 33, 2 szpalta, wiersz 27 –  Omyłkowo podano, że czas trwania paczki wynosi 1 milisekundę – w rzeczywistości wynosi 0,5ms, zgodnie z rysunkiem B i dalszą częścią tekstu.
Str. 33, 3 szpalta, wiersz 20 –  powinno być: „Dopuszczalna wartość ciągłego prądu diody (130mA) jest większa od planowanej przez nas średniej wartości 100mA”

EdW 1/2013
Str. 14 (Wykreślanka) –  Należało odszukać hasło SUMA, niestety w wykreślance występowało błędne hasło SMUA.

EdW 12/2012
Str. 18 (Hybrydowy wzmacniacz słuchawkowy) – ze względu na ograniczenia procesu drukarskiego zamieszczone wykresy były słabo czytelne. Niżej zamieszczamy ich „odwrócone” wersje.
 

Str. 42 (Co tu nie gra?), rys. A – napis z lewej strony rysunku powinien brzmieć: symetryczne niestabilizowane napięcie wejściowe.

EdW 10/2012
Str. 41 (Szkoła Konstruktorów), rys.L – powtórzono rys. ze str. 44. Na stronie 41 powinien znajdować się rysunek L widoczny poniżej.

EdW 9/2012
Str. 64 (Konwersja PDF-Gerber). W kolumnie 1, w wierszach 6 i 7 zamiast:
– miedzi na stronie górnej ( top copper)
– miedzi na stronie górnej ( top copper)
powinno być:
– miedzi na stronie górnej (top copper)
– miedzi na stronie dolnej (bottom copper)

 

EdW 8/2012
Str. 7 (Nowości, ciekawostki). W artykule „Najszybszy line follower” wkradł się błąd. Zwycięski robot (do tej pory wygrywał wszystkie zawody, w których brał udział) to dzieło Bartosza Derkacza i Szymona Mońki z Koła Naukowego Inżynierii Mechatronicznej Politechniki Wrocławskiej (a nie AGH). Za zaistniałą pomyłkę twórców robota serdecznie przepraszamy.
Str. 30 (Szkoła Konstruktorów). Zabrakło podpisu rysunku 1, umieszczonego bezpośrednio pod fotografią 1
Str. 61 (Projektowanie pod Eagle). W artykule zabrakło kilku wymienionych rysunków. W Elportalu, w materiałach dodatkowych do numeru 8/2012 (a także 10/2012) znajduje się poprawiona, pełna wersja tego artykułu (plik PDF).

EdW 7/2012 
Str. 41 (Szkoła konstruktorów), rys. A – zabrakło opisu i wartości rezystora R2 3,3k (w kolektorze tranzystora TR1), co mogło wzbudzić wątpliwości.

EdW 6/2012 
Str. 25 (Wzmacniacze), rys. 283 – pionowa oś powinna być opisana jakojΩ

EdW 5/2012 
Str. 4 (Zapowiedzi) – jest: str. 13 Galaxy Soccer 2012, powinno być: str. 15; jest: str. 19 Zaawansowana lampa rowerowa, powinno być: str. 21.

EdW 4/2012 
Str. 7 (Nowości) – jest: LUSTRZNAKA, powinno być: LUSTRZANKA.
Str. 35 (Szkoła), rys. 2 – jest: ATtinu2313, powinno być: ATtiny2313.
Str. 44 (Szkoła) – jest Policz 193, powinno być Policz 194.
Str. 54 (Mój wzmacniacz audio) – jest: emiter tranzystora T3, powinno być: emiter tranzystora T1.
Str. 70 (Oferta AVT) – jest: Elektrotechnika i elektronika w samochodach, powinno być: Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
Str. 72 (Errare :)) – jest: EdW3/2011, powinno być: EdW3/2012.

EdW 3/2012
Str. 5 (Spis treści) – Naprawa odbiornika Sokół – jest: str. 68, powinno być: str. 58; Parametry diod LED, część 2 – jest: str. 62, powinno być str. 60.
Str. 12 (Jak to działa) – rys. G: we wzmacniaczu operacyjnym brakuje plusa.
Str. 31, 32 (Ośla łączka) – rysunki 10 i 14: na obu w odwrotnym kierunku włączone są diody D3, D5.
Str. 37 (Szkoła konstruktorów) – rys. 5a: dioda prostownicza połączona równolegle do cewki przekaźnika, powinna być narysowana odwrotnie.
Str. 64 (Krzyżówka) – brakuje miejsca na wpisanie 10 hasła.

EdW 2/2012 
Str. 31, kol. 3, w. 5 (Szkolne podstawy) – jest: na granicy przewodników i przewodników, powinno być: na granicy przewodników i półprzewodników.
Str. 34 rys. 8 (Ośla Łączka) – Brakuje kropki w miejscu połączenia kolektorów T1, T2. Prawidłowy rysunek poniżej.

Str. 67 (Krzyżówka) – Zabrakło haseł dla numerów 12 i 38 pionowo. Nie uniemożliwiło to jednak rozwiązania krzyżówki, a jedynie utrudniło.

EdW 2/2012 – str. 67 (Krzyżówka). Zabrakło haseł dla numerów 12 i 38 pionowo. Nie uniemożliwiło to jednak rozwiązania krzyżówki, a jedynie utrudniło.

EdW 1/2012
Str. 64 kol. 1 (EAGLE) – Niewłaściwie przedstawiono działanie polecenia unSmash: wykonanie go przywraca pierwotne, „fabryczne” położenie oznaczenia i wartości elementu względem symbolu/rysunku danego elementu.

EdW 12/2011
Str. 37, k.1, w 20 od dołu (Szkolne podstawy elektoniki) – Chochlik drukarski pomieszał nazwy dwóch związków chemicznych. Prawidłowo powinno być: … CdS (siarczek kadmu) , PbS (siarczek ołowiu). CuSe (selenek miedzi), ….

EdW 9/2011
Str. 20, kol. 1, w. 14 od dołu (Max Ster) – Jest: Na rysunku 6, powinno być: Na rysunku 7.

EdW 8/2011
Str. 38, k. 2, w. 24  (Szkolne podstawy elektoniki) – Jest: większe niż w litym rdzeniu, powinno być: mniejsze niż w litym rdzeniu
Str. 50, k. 1, w. 16  (Szkoła konstruktorów, trzecia klasa) – Jest R1, powinno być R2.

EdW 3/2011
str. 17 (BIG Zegar) –  na rysunku 4 brak jest połączenia bazy tranzystora T1 z R1. Plik płytki na Elportalu jest poprawny.
str. 12 – przez pomyłkę została powtórzona krzyżówka z EdW 2/2011 .

EdW 11/2010
str. 56 (Ładowarka procesorowa) –  w Wykazie elementów brakuje: rezystorów R13-R16 (220Ω) kondensatorów C7, C8 (33pF), diod D1-D4 (LED), diod D1-D12 (1N4148); w innym miejscu powinno być C2-C6 (a nie C2-C8) .
str. 57 – w ramce z numerem kitu podano numer zestawy jako AVT-2962, zamiast AVT-2959.

EdW 8/2010
str. 39, rys. A5 (Ośla łączka) –  został zamieszczony błędny rysunek. Właściwy poniżej.

EdW 7/2010
str. 40 (Ośla łączka) –  na rys. 16 błędnie oznaczone są wyprowadzenia wzmacniacza operacyjnego TL082 – nóżki 1 i 3 zostały zamienione ze sobą.

EdW 5/2010
str. 37 (Ośla łączka) – na rysunkach są zamienione wejścia
.

EdW 4/2010
W EdW 4/2010 zaszła pomyłka w numeracji kitów, zostały zaniżone o 100. Oto właściwe numery: Analizator widma 70MHz – AVT-2939. Blue Supply – AVT-2938. Destroyer – robot klasy mikrosumo – AVT-2937 str.

EdW 3/2010
str. 17 (Zegar BIG) – na rysunku 4 brak jest połączenia bazy tranzystora T1 z R1. Plik płytki na Elportalu jest poprawny.

EdW 2/2010
str. 26 (Elektronika dla Informatyków) – jest: Wykład 6; powinno być: Wykład 7.

EdW 11/2009
str. 52 (Prosta bariera IR): rys. 2 – brakuje połączenia VCC (US1 n.8) z plusem zasilania (US2 OUT).

EdW 2/2009 
Większych błędów nie znaleziono.

EdW 1/2009
W numerze dostrzegliście tylko dwie małe pomyłki:
Str. 11 (Skrzynka Porad): 1 kol. 13w. od dołu – jest: Icmax = 5mA/1kOhm = 5mA;
powinno być: Icmax = 5V/1kOhm = 5mA.
Str. 51 (Policz 155): rysunek L  – jest: prąd płynący przez rezystor R1 wynosi IR1 = 0,83uA;
powinno być: IR1 = 830uA (= 0,83mA).

EdW 12/2008 
Str. 50 (Szkoła konstruktorów): Rys J – drugi rezystor od góry powinien być oznaczony jako R2 zamiast R1.

EdW 9/2008 
Nie dostrzegliście żadnych błędów.

EdW 8/2008 
Str. 41 (Szkoła konstruktorów) – pojawił się błędny wzór na częstotliwość rezonansową rzeczywistego obwodu rezonansowego. Prawidłowy wzór ponizej.

EdW 5/2008 
Str. 21 (Internetowy domowy nadzorca) – przed wgraniem programu do procesora należy skonfigurować ustawienia komunikacji UART.
Otwieramy plik „sprawdzacz.bas” w Bascomie, a następnie klikamy na Options -> Compiler -> Comunication. W okienku, które się pojawi wpisujemy:
Baudrate 0 : 4800
Frequrency: 4000000

Klikamy OK., a następie kompilujemy program i wgrywamy go do procesora
Dodatkowe uwagi: Może nastąpić taka sytuacja, że układ nie będzie poprawnie komunikować się z komputerem. Może to być spowodowane niestabilnością wewnętrznego oscylatora kwarcowego. W takim wypadku do urządzenia należy dodać dwa kondensatory 33 pF oraz rezonator kwarcowy 4MHz. Gdyby urządzenie reagowało zbyt szybko na dzwonienie telefonu, można użyć rezonatora o częstotliwości 1MHz (należy zmienić również wartość pola Frequrency na 1000000) oraz dokonać ewentualnych zmian w kodzie.

EdW 4/2008 
Było kilka literówek, łatwych do usunięcia na podstawie całokształtu materiału.

EdW 3/2008 
Poważniejszych błędów nie znaleziono.

EdW 2/2008 
Str. 22  (Praktyczny zasilacz warsztatowy): kol. 2 w. 1 – jest T16 a powinno być – T1; kol. 2 w. 4 – jest 14ms a powinno być 14µs.

EdW 1/2008 
„W numerze 1/2008 przedstawiona była uproszczony schemat programatora mikrokontrolerów AVR – siprog. Po dłuższych rozmyślaniach doszedłem do wniosku, że ta wersja nie działa z płytami ASUS P5K (nie sprawdzałem, ale możliwe, że ze wszystkimi płytami tego producenta). Z tego względu konieczna staje się drobna modyfikacja – zwarcie pinu 7 z 6. Po czymś takim nasz prog powinien ruszyć bez problemu nawet na fabrycznym konwerterze USB-RS232 (w moim siedział układ o nazwie „pl-2303HX”) – w takim przypadku ustawiamy programator na tryb API. Zachęcam również osoby, które nie mają wyprowadzonego portu równoległego, ani szeregowego do otworzenia obudowy swojego komputera i sprawdzenia, czy producent nie zostawił nie wyprowadzonego portu COM w postaci złącza szpilkowego IDC10.”
Michał Kliś (misiek1994@gmail.com)

EdW 12/2007 
Drobne błędy (literówki), które się pojawiły, można było bez problemu usunąć na podstawie całokształtu materiału

EdW 11/2007 
Nie dopatrzyliście się większych błędów

EdW 10/2007 
Drobne błędy (literówki), które się pojawiły, można było bez problemu usunąć na podstawie całokształtu materiału.

EdW 9/2007 
Str. 19 (Minitransceiver Antoś), rys. 2 – połączenie prawego styku przekaźnika N jest do masy, a powinno być do nóżki 5 US7; w ramce z elementami do mikrofonu elektretowego zamiast znaków mili (m) – powinny być F; dioda przy US5 to D4 – 1N4148.

EdW 8/2007 
Drobne błędy (literówki), które się pojawiły, można było bez problemu usunąć na podstawie całokształtu materiału. Większych wpadek nie zanotowaliśmy 🙂

EdW 7/2007 
Nie dopatrzyliście się żadnych błędów

EdW 6/2007 
Str. 17 (Niezwykły oscyloskop cyfrowy) – w Wykazie elementów zabrakło wartości C13 (10µF/10V…16V).
Str. 18 (Softstart do toroida – wersja de luxe), rys. 9 – kondensator C3 powinien mieć wartość 220µF (wartość w wykazie jest prawidłowa), kondensator C2: można przyjąć, że podana w wykazie wartość 22nF jest prawidłowa (jak w modelu), jednak układ powinien także pracować z kondensatorem 100nF.
Str. 44 (Inteligentny wskaźnik/symulator alarmu) – w Wykazie elementów kondensator z pozycji 20 powinien być oznaczony jako C9, a nie C2.
Str. 55 (Zamek elektroniczny na kartę częstotliwościową) – w Wykazie elementów niepotrzebnie dwa razy pojawiła się wartość R11. R11 ma mieć 10kΩ
Str. 56 (Ensave – ciułacz energii), rys. 1 – rezystor R4 powinien mieć wartość 47Ω (zgodnie z wykazem).
Str. 63 (Kempingowy wiatraczek) – zgodnie ze schematem, w Wykazie elementów tranzystor T2 powinien być typu BC557

EdW 5/2007 
W wydaniu pojawiło się jedynie kilka drobnych błędów, które bez problemu można było usunąć na podstawie całokształtu materiału.

EdW 4/2007 
Str. 55 (Robot mogilny ALFA): rys. 1 – rezystor R24 powinien mieć wartość 100kΩ, rezystory R12, R27, R29, R30 – 750Ω, R34 – 10kΩ rys. 2 – rezystor R6 powinien mieć wartość 430Ω. Wykaz elementów zawiera poprawne wartości.

EdW 3/2007 
W numerze pojawiło się jedynie kilka błędów – literówek, które można było bez problemu usunąć na podstawie całokształtu materiału.

EdW 2/2007
Str. 45 (Kolorowa migotka) – w Wykazie elementów drugi kondensator C2 powinien być oznaczony jako C3, a druga dioda D2 – jako D3.
Str. 55 (Stereoaudiomikser tranzystorowy) – w Wykazie elementów podwójnie zostały podane kondensatory C5 i C8, powinny mieć one wartość 100µF.

EdW 1/2007
Str. 19 
(Miniodbiornik CB-19), rys.4 – na płytce drukowanej wolne nóżki kondensatorów C13 i C14 należy dołączyć do masy; zamienić miejscami napisy kondensatorów C1 i C4 (poprawną płytkę można ściągnąć z Elportalu); w Wykazie elementówkondensator C9 powinien mieć wartość 100pF a kondensatory C2, C4 – 33pF.
Str. 50 (Zdalne sterowanie przez telefon – AVT2809) – wartość rezystora R13 jest zbyt mała, wydziela się na nim zbyt duża moc. Rezystor ten powinien być dołączony do szyny +5V, a nie do napięcia zasilania. Rozwiązaniem problemu jest nie montowanie tego elementu.

EdW 12/2006
Str. 39 
(Co tu nie gra?), kol.1, w.17 – zamiast słowa zwiększyć powinno być – zmniejszyć.
Str. 49 (Miniodbiornik na bazie TA7642), rys.4 – górna końcówka rezystora R6 powinna być podłączona wyłącznie do plusa zasilania, na rysunku 4 (w prawym górnym polu) nie potrzebna jest więc kropka.
Str. 54 (Zbliżeniowy włącznik oświetlenia) – w Wykazie elementów rezystory R6 i R7 powinny mieć wartość 330Ω
Str. 58 (Model bramy wjazdowej do posesji), rys.5 – U1 powinien być opisany jako MC145027, a nie MC14502.

EdW 11/2006
Str. 50 
(Sterownik pieca c.o.), rys.4-5 – w Elportalu EdW umieściliśmy rysunki płytek drukowanych (w formacie Eagla, CDR i PDF) zawierające warstwę opisu elementów (TopOverlay), której brakowało w artykule.
Str. 56 (Wzmacniacz 180W), rys. 1 – kondensator C2, diody D2, D10, D12 powinny być odwrócone o 180°; brakuje węzłów łączących lewą stronę rezystora R27 z katodą diody D5 oraz rezystora R28 (również lewa elektroda) z katodą diody D8. Płytka drukowana jest poprawna.

EdW 10/2006
Str. 56
 (Stroboskopowa lampa sygnalizacyjna) – w Wykazie elementów i na schemacie transformator powinien być oznaczony jako TS4/17, a nie TS4/7.

EdW 9/2006
Str. 48
 (Wzmacniacz lampowo-mosfetowy) – w Wykazie elementów przedwzmacniacza potencjometry P1-P3 powinny mieć wartość 1MΩ.
Str. 56 (Niezwyczajny „stały” UPS) – w Wykazie elementów rezystor R78 powinien być oznaczony jako R7.

EdW 8/2006
W numerze nie znaleźliście żadnych błędów.

EdW 7/2006
Str. 18 
(Kompukser), rys 1 – na schemacie układ U4A i U4B powinien być oznaczony jako 4013 a nie 4066

EdW 6/2006
Str. 13 
(Cyfrowo-analogowy zegar LED) rys. 4 – IC6 powinien być oznaczony jako AT89C2051.
Str. 50 (Nietypowe aplikacje układu TDA1083) – z rysunku 2 zniknęło kilka elementów. Zamieszczamy pełny schemat.

EdW 5/2006
W numerze nie znaleźliście żadnych istotnych błędów.

EdW 4/2006
Str. 52
 (Wzmacniacz lampowy na ECL86), rys. 1 – zamienione zostały siatki S1-S2 w stopniu końcowym ECL86 – R1 powinien być dołączony do dolnej siatki (nóżka 8), a odczep trafo TG1 do górnej (nóżka 3), poniżej anody; nóżki 4 i 5 to żarzenie, nóżka 6 – anoda, nóżka 7 – katoda; kondensator elektrolityczny równoległy do R5 powinien mieć wartość 47µF/25V; rys. 2 – kondensatory C1-C6 to kondensatory elektrolityczne.

EdW 3/2006
W numerze nie znaleźliście żadnych istotnych błędów.

EdW 2/2006
W numerze nie znaleźliście żadnych błędów.

EdW 1/2006 
Str. 14 (Płytka testowa kursu C), rys. 1 – na schemacie między nóżkami 1 i 3 U5 kondensator ma oznaczenie C8, a powinien mieć C6. Płytka drukowana jest poprawna.
Str. 49 (EdE – Tajemnicze światełko), środkowa kolumna, 5 wiersz od góry – powinno być R3, a nie R13.
Str. 59 (Miernik częstotliwości LPT1) – w Wykazie elementów zabrakło US8 – 4011.
Str. 60 (Przełącznik sygnałów audio) – w Wykazie elementów zabrakło IC2 – 4001.

EdW12/2005
Str. 15 (Lampowy wzmacniacz gitarowy), rys. 4 – rezystor R24 powinien być podłączony do punktów 2 i 3 CON2. Na Elportalu znajduje się poprawiona płytka.
Str. 54 (Syrena alarmowa dużej mocy) – w Wykazie elementów i na schemacie kondensator 220nF powinien być oznaczony jako C12, a nie jako C11. Na schemacie (Rys. 1) rezystor R9 nie powinien być podłączony do plusa zasilania, lecz wyłącznie do rezystora R2 i kondensatora C9.

EdW 11/2005
W numerze nie znaleźliście żadnych błędów, oprócz kilku literówek

EdW 10/2005
W EdW 10/2005 nie znaleźliście żadnych istotnych błędów, oprócz kilku literówek

EdW 9/2005
Str. 24 (Pod lupą), rys. 11 – w górnej, lewej stronie rysunku zamiast litery B powinno być U=9V.
Str. 53 (Irytator) – w Wykazie elementów fototranzystor powinien być oznaczony jako T1, a nie jako T4.

EdW 8/2005
W artykule wstępnym na stronie 5 wkradł się przykry błąd.
W nazwisku Autora cenionych artykułów, Stefana Roguskiego, pojawiła się dodatkowa literka l.
Jest to działanie „autokorekty” edytora tekstów, niemniej Redaktor Naczelny i cała Redakcja EdW bardzo przepraszają za ten błąd.
Str. 16 (Coilgun – działko magnetyczne), rys. 1 – źle podłączony jest mostek prostowniczy (należy go obrócić o 90 stopni w prawo); przełącznik S1 powinien być narysowany odwrotnie, czyli styk główny (w środku przełącznika) powinien być połączony z anodą Q1, a katoda D1 z górnym stykiem przełącznika S1, dolny styk bez zmian (z R2).
Pobierz poprawiony rysunek.
Str. 25 (Odświeżamy kity AVT) – Transceiver SSB Antek to kit AVT-2310, a nie AVT-2762.

EdW 7/2005 
Str. 60 (Kombajn hodowlany), rys. 1 – błędnie oznaczono elementy U1 i U3B jako LM3914. U1 to oczywiście LM35 a U3B – LM358, tak jak jest w Wykazie elementów.
Str. 63 (Mikrofon bezprzewodowy), rys. 1 – kondensator C7 powinien mieć wartość 4,7uF, podobnie w Wykazie elementów.

EdW 6/2005
Str. 16 (Stereofoniczny wzmacniacz lampowy), rys. 7 – na rysunku płytki drukowanej górna zwora (żarzenie lampy L2) powinna być podłączona w ARK-u do punktu 9, a nie 8.
Str. 22 (Sterownik dwóch silników krokowych – w Wykazie elementów zabrakło µswitchów P1-P16.
Str. 38 (Programowanie procesorów w języku C), listing 1, ostatnia linia – jest: make.e, a powinno być: make.exe.

EdW 5/2005
Do artykułu „Nie bój się VFD – post scriptum” wkradło się kilka błędów. M.in. zabrakło schematu połączenia układu MAX6934 z lampą Futuba 10-LY-01. Nowa wersja artykułu została umieszczona w Portalu EdW, w dziale „Nasze strony” (N0002).

EdW 4/2005
Str. 17
 (Termometr z wyświetlaczem elektromagnetycznym) – w wykazie elementów rezystor R33 powinien mieć wartość 120, a rezystor R35 – 4,7k .
Str. 25 (Transformatory toroidalne) szpalta 1, akapit 3, zdanie 3 – powinno być: „… która dla ferrytów nie przekracza 0,5T (pól tesli)”.
Str. 57 (Bezstykowy zamek. Czytnik kart) – w wykazie elementów L1 powinien mieć wartość 330uH a nie 330mH.

EdW3/2005
Str. 13 (Czterokanałowy regulator oświetlenia) – na końcu artykułu zabrakło nazwisk autorów projektu: Kamila Kozłowskiego i Rafała Mankiewicza. Bardzo przepraszamy!
Str. 25 (Samochodowe urządzenia zapłonowe), rys. 42d – w szereg z rezystorem 300 powinny być włączone dwie diody podczerwone, natomiast w szereg z rezystorem 150 cztery diody.
Str. 62 (Układ do wytyczania otworów w ścianie), rys. 2 i str. 64, rys 4 – dioda D14 powinna być narysowana odwrotnie.

EdW 2/2005
Str. 13 (Syntezator dzwonków Nokia Composer) – między schematem ideowym (rys. 1), a Wykazem elementów istnieją drobne różnice. Poprawne wartości elementów są na schemacie ideowym.
Str. 16 (Sterownik silnika krokowego), rys. 1 – na schemacie brak jest rezystora R1 (włączonego szeregowo do n. 2 U1), R2 (włączonego szeregowo do n. 3 U1) i rezonatora kwarcowego Y1 (między nóżkami 4 i 5 U1).
Str. 53 (Kolorofon) – w Wykazie elementów brakuje rezystorów R20-R31 (390 ) i diod LED D8-D19.
Str. 56 (Tester wzmacniaczy operacyjnych) – fotografia tytułowa przedstawia inny projekt – Tester układów cyfrowych.
Str. 58 (Uniwersalny moduł audio) – w Wykazie elementów kondensator C8 powinien mieć wartość 470nF, a nie 47nF.

EdW 1/2005
Str. 24 (Transwerter 2m) – w Wykazie elementów brakuje rezystorów R24 (100 ) i R33 (100 ), kondensatorów: C19,C25,C34,C42,C43 (10nF) i C31 (100pF).

Zazwyczaj wątpliwości można usunąć na podstawie całokształtu materiału. Niektóre, takie jak literówki, nie mają dla elektronika istotnego znaczenia.

Już starożytni znali hasło: Errare humanum est… co tłumaczy się: Błądzić jest rzeczą ludzką…
Redakcja Elektroniki dla Wszystkich dokłada usilnych starań, żeby udostępniać Czytelnikom rzetelnie przygotowane materiały. Redakcja składa się jednak z niedoskonałych ludzi, którym mogą zdarzyć się błędy i przeoczenia podczas korekty.
Dodatkowo, od czasu wynalezienia druku mówi się o złośliwej działalności chochlika drukarskiego – ten paskudny stworek na każdym etapie przygotowania publikacji próbuje coś spsocić. Jeśli w którymś numerze EdW znajdziesz efekty jego działania,
zgłoś usterkę pod adresem: edw@elportal.pl podając:
1. Numer, rok wydania (np: EdW 10/2004)
2. Strona, tytuł artykułu i ew. miejsce na stronie (np.: str. 62 Czasowy wyłącznik TV)
3. Opis usterki (np.: W Wykazie elementów R3 powinien mieć wartość 470 omów)

 

Co miesiąc wśród osób, które nadeślą uwagi o usterkach losowana jest nagroda – upominek.