pusty pusty pusty
pusty
pusty pusty forum szukaj książki linki artykuły
home c c c c c c c c c
teoria dla początkujących schematy elektronika retro mikrokontrolery pusty
na dół

Mikrokontrolery


Kurs Bascom-AVR w przykładach

Instalacja i obsługa programu Bascom-AVR

Pisać programy dla AVRów w BASCOM-AVR można z powodzeniem również w "windowsowym" notatniku ale aby móc napisany program skompilować, zapisać do pamięci mikrokontrolera, a wcześniej wykonać ewentualnie symulację działania, potrzebujemy nieco innego narzędzia jakim jest pakiet IDE (z ang. Integrated Development Environment - zintegrowane środowisko projektowe) o nazwie BASCOM-AVR. Skąd go wziąć pisałem już tutaj, wystarczy zaglądnąć.
   W tym miejscu spróbuję Ci pomóc w instalacji i podstawowej obsłudze programu BASCOM-AVR. Opis zrobiony jest na podstawie wersji 1.11.7.4. Być może, że gdy korzystasz z tego opisu jest już nowsza wersja ale z pewnością i tak ułatwi Ci to szybki start.
about Instalacja
Ściągnięty przez Ciebie program ze strony www.mcselec.com będzie pewnie w postaci czterech lub więcej spakowanych plików o nazwach bcavrd_1.zip, bcavrd_2.zip, bcavrd_3.zip, bcavrd_4.zip, które należy rozpakować do jakiegoś wspólnego katalogu gdzie pojawią się pliki o nazwach setup.EXE, setup.W01, setup.W02, setup.W03.
   Po uruchomieniu pliku setup.EXE uruchomi się instalacja, której nie należy "przeszkadzać" i wystarczy po prostu zatwierdzać kolejne kroki instalacji. Oprócz programu polecam ściągnięcie polskiej wersji "pomocy". Po rozpakowaniu tego pliku należy mu zmienić nazwę na Bascavr.hlp (jeżeli ściągnąłeś z mojej strony, to nie musisz tego robić) i umieścić w katalogu C:\Program Files\MCS Electronics\BASCOM-AVR, jednocześnie zmieniając po uruchomieniu programu ustawienia w zakładce Options -> Environment -> IDE z zaznaczonego Use HTML help na odznaczony. Ten zabieg spowoduje, że pomoc (help) uruchamiana z programu będzie w języku polskim.
   Po instalacji warto na pulpicie umieścić skrót do programu ale to już zależy od indywidualnych upodobań i przyzwyczajeń.

Obsługa
Po uruchomieniu programu i otwarciu nowego pliku poleceniem
File -> New ekran programu będzie wyglądał tak jak na rys. 1. Program BASCOM-AVR jest programem pracującym w środowisku Windows więc prawdopodobnie większość poleceń w pasku menu czy pasku narzędziowym umieszczonych u góry otwartego okna jest Ci znana z innych programów i obsługa nie będzie problemem. Domyślne ustawienia programu są takie że właściwie nic nie trzeba zmieniać poza kilkoma korektami (jedną dotyczącą helpa opisałem już wcześniej).
Na rys. 1 pokazane jest okno po uruchomieniu pakietu Bascom-AVR i otwarciu pliku z programem.

rys 1
rys. 1
W oknie tym na wyróżnienie zasługują następujące elementy:
 - pasek menu
 - pasek narzędziowy, w którym widać ikony najczęściej używanych
   programów i poleceń, opis znaczenia tych ikon umieściłem w dalszej
   części tego tekstu, pasek narzędziowy można modyfikować samemu,
   wystarczy najechać kursorem na obszar paska, kliknąć prawym
   przyciskiem myszki i przeciągnąć z otwartego w ten sposób okienka
   ikonkę, którą chcemy umieścić na pasku
 - lista etykiet (Label), która umożliwia szybkie przejście do wybranej
   etykiety, wystarczy nacisnąć na przycisk z prawej strony listy i ukażą się
   wszystkie etykiety
 - lista procedur (Sub), która umożliwia szybkie przejście do wybranej,
   a zdefiniowanej wcześniej procedury, wybiera się podobnie jak dla listy
   etykiet
 - okno edytora, w którym będziesz pisał swoje znakomite programy
 - pasek stanu, w którym pojawiają się informacje dotyczącego działań
   związanych z otwartym plikiem naszego programu, np. wskazywana
   jest pozycja kursora, wyświetlana jest informacja czy dokument był
   zmodyfikowany itp.

Pasek menu
W skład paska menu wchodzą zakładki, których znaczenie zamieszczam poniżej.

File - ta zakładka wraz z jej poleceniami jest z pewnością wszystkim znana z innych programów windowsowych:
file ikonka - otwiera nowe okno edytora dla nowego pliku, w którym można zapisywać kod programu - skrót klawiszowy Ctrl+N,
ikonka - otwiera poprzednio zapisany plik - skrót klawiszowy Ctrl+O,
ikonka - zamyka otwarty plik - skrót klawiszowy Ctrl+F4,
ikonka - zapisuje otwarty i edytowany właśnie plik, o nadanej wcześniej nazwie - skrót klawiszowy Ctrl+S,
ikonka - zapisuje otwarty i edytowany właśnie plik z poleceniem nadania nazwy,
ikonka - umożliwia podgląd wydruku otwartego pliku,
ikonka - polecenie drukowania otwartego pliku - skrót klawiszowy Ctrl+P,
ikonka - wyjście z pakietu Bascom-AVR - skrót klawiszowy Alt+F4

Edit - również typowa zakładka programów windowsowych zawierająca znane polecenia takie jak kopiowanie, wycinanie, wklejanie itp:
edit ikonka - powoduje cofnięcie wykonanej ostatnio zmiany w programie - skrót klawiszowy Ctrl+Z,
ikonka - przywraca ponownie poprzednio wykonaną, a następnie cofniętą zmianę w programie - skrót klawiszowy Shift+Ctrl+Z,
ikonka - wycina zaznaczony tekst i przechowuje go w schowku - skrót klawiszowy Ctrl+X,
ikonka - kopiuje zaznaczony tekst do schowka - skrót klawiszowy Ctrl +C,
ikonka - wkleja zawartość schowka w miejsce wskazane kursorem - skrót klawiszowy - Ctrl+V,
ikonka - wyszukiwanie w programie fragmentu tekstu, który wpisuje się w okienko dialogowe "Find Text", w okienku tym można poustawiać różne opcje dotyczące wyszukiwania - skrót klawiszowy Ctrl+F,
ikonka - wyszukiwanie następnego wystąpienia tekstu wpisanego w okienko dialogowe "Find Text" - skrót klawiszowy F3,
ikonka - zastępuje wszystkie znalezione słowa wpisane w okienku dialogowym "Replace Text" nowymi słowami również wpisanymi w tym okienku, w okienku tym można poustawiać różne opcje dotyczące wyszukiwania i zastępowania - skrót klawiszowy Ctrl+R,
ikonka - skok do wybranej linii programu, którą to linię wpisuje się w okienku dialogowym "Go to line Number" - skrót klawiszowy Ctrl+G,
Toggle
Bookmark
- ustawia znaczniki w programie, widoczne są one z lewej strony okienka edytora, znaczników może być maksymalnie 8, ułatwiają one szybkie przemieszczanie się po tekście programu,
Goto
Bookmark
- umożliwia skok do wybranego znacznika - skrót klawiszowy Ctrl+x, gdzie x to numer znacznika,
ikonka - przesuwa zaznaczony fragment o ilość pozycji jaka jest ustawiona w zakładce "Options->Environment->Editor->Tab-size",
ikonka - cofa wstawiony akapit,

Program - polecenia z tej zakładki uruchamiają programy służące do kompilacji, sprawdzania składni, symulacji i wysyłania programu do mikrokontrolera:
program ikonka - uruchamia kompilację programu - skrót klawiszowy F7,
ikonka - uruchamia wykrywanie błędów składni w pisanym programie - skrót klawiszowy Ctrl+F7,
ikonka - pokazuje raport z kompilacji - skrót klawiszowy Ctrl+W,
ikonka - uruchamia symulację programu - skrót klawiszowy F2,
ikonka - uruchamia program umożliwiający zaprogramowanie mikrokontrolera - skrót klawiszowy - F4,
To nie wszystko - już wkrótce dalszy ciąg opisu obsługi i konfiguracji BASCOM-AVR ...

Literatura:

"Mikrokontrolery AVR w praktyce" - J. Doliński
"Mikroprocesorowa ośla łączka" - P. Górecki (kurs w EDW)
"Bascom-AVR - help wersja polska" - Z. Gibek
"Programowanie mikrokontrolerów AVR w języku BASCOM" - M. Wiązania
pusty
do góry
WsteczMenuDalej
pusty

UWAGA: Wszystkie umieszczone schematy, informacje i przykłady mają służyć tylko do własnych celów edukacyjnych i nie należy ich wykorzystywać do żadnych konkretnych zastosowań bez przeprowadzenia własnych prób i doświadczeń, gdyż nie udzielam żadnych gwarancji, że podane informacje są całkowicie wolne od błędów i nie biorę odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z zastosowania podanych informacji, schematów i przykładów.


Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów oraz znaki towarowe umieszczone na tej stronie są zastrzeżone dla ich właścicieli.
Używanie ich tutaj nie powinno być uważane za naruszenie praw właściciela, jest tylko potwierdzeniem ich dobrej jakości.

All trademarks mentioned herein belong to their respective owners.
They aren't intended to infringe on ownership but only to confirm a good quality.


Strona wygląda równie dobrze w rozdzielczości 1024x768, jak i 800x600.
Optymalizowana była pod IE dlatego polecam przeglądanie jej w IE5.5 lub nowszych przy rozdzielczości 1024x768.


© Copyright 2001-2005   Elektronika analogowa
pusty
pusty pusty pusty